VOLITVE 2020

VOLITVE 2020

REDNI VOLILNI ZBOR ČLANOV 2020

Upravni odbor kluba je na redni 16. seji, dne 16.12.2019 sklenil, da se v mesecu februarju 2020 izvede redni volilni zbor članov. V ta namen je imenoval kandidacijsko komisijo v sestavi

  • BUKOVSKI Srečko, predsednik,
  • KRIVEC Vlado, član in
  • PODOJSTERŠEK Marija, članica.

Kandidacijski postopek prične s 16.12.2019 in se zaključi s 16.01.2020.

Več o volitvah v organe kluba je razvidno iz dodatne informacije.

Slika organov Kluba upokojenih delavcev MNZ Koroška

P.s.: na sliki manjkajo odsotni tajnik kluba ISAK Stane in člana častnega razsodišča NEKREP Jože ter VERČKOVNIK Slavko.

 

MARTINOVANJE – 2019

MARTINOVANJE – 2019

Dne 14.11.2019 smo načrtovali letošnje Martinovanje na Štajerskem s predhodnim ogledom Baročnega dvorca ŠTATENBERG in še kaj drugega. Za izvedbo teh aktivnosti smo zagotovili cenovno ugoden prevoz, dogovorili smo se za voden ogled Dvorca Štatenberg in za samo Martinovanje smo se dogovorili za bogato pogostitev in za degustacijo novih vin.

Žal se je za izvedbo tega programa prijavilo preskromno število udeležencev, saj bi zaradi tega morali povečati višino prispevkov za udeležbo, kar pa bi verjetno še dodatno zmanjšalo število prijav.

Da pa naši člani ne bi ostali čisto brez tradicionalnega praznovanja tega praznika, smo naknadno v Gostilni VILI v Sl. Gradcu naročili Martinovo kosilo, katerega se je udeležilo še skromnejše število naših članov. Zadnja leta smo v tem lokalu Martinovali z udeležbo prijateljske igralske skupine iz Ormoža, letos pa so si nekateri člani zaželeli Martinovanja na Štajerskem, katerega pa zaradi preskromne udeležbe nismo mogli uresničiti.

Zaradi časovne stiske smo se uspeli dogovoriti za Martinovo kosilo v Gostilni VILI, katero je potekalo brez uradnega krsta mošta, smo pa temu prazniku vseeno nazdravili z novim Papeževim vinom z željo, da ta naša tradicija ne bi zamrla. Smo se pa zahvalili gostiteljici GABI in njenemu osebju za zelo okusno in obilno Martinovo kosilo. Da je to bil res vinski praznik, je to z vinsko arhivo podkrepil še naš dolgoletni  prijatelj in naš član VILI.

Res, da smo z izvedbo te prireditve izpolnili programsko obvezo za letošnje leto, je pa potrebno kritično oceniti vedno skromnejšo udeležbo na  naših prireditvah. Dejstvo je, da organizacija vsake takšne prireditve zahteva veliko truda od organizatorjev, občasno pa povzroča tudi stroške, ki jih nikoli nismo uveljavljali. Dodatno ob tem izstopa še dejstvo, da s preklici naših prireditev zaradi preskromne udeležbe zagotovo škodimo tudi lastnemu ugledu. Včasih smo se radi pohvalili s svojo cehovsko pripadnostjo…?

Tekst: Stane Isak                                                                                                    slike: Igor Isak

VABILO NA MARTINOVANJE

VABILO NA MARTINOVANJE

V skladu s programom dela za leto 2019 vas vabimo na MARTINOVANJE, ki bo v ČETRTEK,  14.11.2019 s pričetkom ob 14.00 uri na Vinogradniški kmetiji VAUPOTIČ Konrada v Sedlašku št. 71, v občini Podlehnik.

Za popestritev dneva pa si bomo pred Martinovanjem ogledali še Baročni dvorec ŠTATENBERG, kateri je nastal v 13. stoletju in v katerem  je urejena tudi muzejska zbirka.

Odhod iz Dravograda (Hotel Traberk) planiramo ob 08.00 uri, iz avtobusne postaje Ravne na Koroškem ob 08.20 uri in iz avtobusne postaje Sl. Gradec (Gostilna VILI) ob 08.40 uri.

Za prevoz smo organizirali 18 sedežni kombi, ker je cesta do kmetije VAUPOTIČ v gradnji in dostop z avtobusom ni mogoč. Na kmetiji VAUPOTIČ   smo naročili   tipično Martinovo kosilo, gospodar pa nas bo postregel s svojim novim vinom. Med ogledom kleti bo možno tudi kupiti vino, zato interesenti prinesite s seboj ustrezno posodo.

Za ogled dvorca, za kosilo in za prevoz mora vsaki udeleženec prostovoljno prispevati  najmanj 25,00 (petindvajset) EUROV.

Vaše prijave in vaše prostovoljne prispevke lahko predate do ponedeljka, 11.11.2019 enemu izmed naštetih:

  •  ISAK Stane,         040 714 738 
  •  NOVAK Stanko,  041 472 849         
  • VIHER Mira,       040 741 281                                                                         
  • KRIVEC Vlado,   040 514 703
  • KOBALE Silva,    051 436 029.         

VESELEGA MARTINA !                                                          

Predsednik kluba

Ivan KNUPLEŽ, l. r.

VESELI KOSTANJEV PIKNIK

VESELI KOSTANJEV PIKNIK

V soboto, 26.10.2019, se nas je 18 članov in partnerjev udeležilo tradicionalnega kostanjevega piknika na VC Vič.

Piknik je potekal v prelepem sončnem vremenu, tako da smo vse aktivnosti lahko izvajali na prostem. Milan, Ivan, Igor in Slavko so požrtvovalno pomagali namestiti mize in stole, Stanko pa se je lotil peke kostanjev, ki jih kar ni zmanjkalo. Seveda smo kostanje zalili s pristnim domačim jabolčnim moštom, za priboljšek pa še s pravim vinskim moštom.

Da pa se ne bi kdo vseeno prehladil, sta za preventivo poskrbela najprej Slavko z medenimi eliksirji, nato pa še Vili z domačimi zvarki. Ker je bil naš glasbeni referent žal službeno zadržan, je za glasbeno spremljavo skrbel Stane, le odziv plesalcev je bil bolj slab. Vkljub veselemu razpoloženju pa smo pogrešali prisotnost najmlajših.

Smo pa pred zaključkom piknika ponovno čestitali našemu jubilantu BRAČIČ Francu, ki je pred kratkim praznoval svoj 90. rojstni dan.

Z zatonom sonca je zatonila tudi toplina tega dne, zato smo se še pred nočjo poslovili z obvezo, da se srečamo v prihodnjem letu v vsaj enakem številu.

Tekst in slike: Stane Isak

UDELEŽILI SMO SE 39. ŠPORTNIH IGER

UDELEŽILI SMO SE 39. ŠPORTNIH IGER

Dne 21.10.2019 smo se z dvema ekipama športnikov udeležili vsakoletnih športnih iger upokojenih delavcev MNZ v Ljubljani. Športne igre so bile letos iz meseca maja prestavljene na mesec oktober, zato je bila tudi udeležba iz vseh klubov bolj skromna, iz nekaterih klubov pa tekmovalcev sploh ni bilo.

Ta prestavitev časa izvedbe je botrovala tudi naši skromni  udeležbi, saj nismo uspeli zagotoviti šahovske ekipe, tako da sta na tekmovanjih sodelovali le ekipi kegljačev in strelcev.

Žal je letos šepalo tudi v organizaciji tekmovanj. Po uvodnih težavah smo vendarle pričeli s tekmovanji, na katerih pa je manjkalo  tistega pravega športnega duha, kar se je odražalo tudi v doseženih rezultatih naših ekip. Ekipa kegljačev je tako dosegla 5. mesto, ekipa strelcev pa 7. mesto.

Po razglasitvi rezultatov smo se vsi strinjali  da je prav, da sodelujemo na športnih igrah, vendar se moramo za naslednje igre pripraviti bolj kvalitetno.

Tekst in slike: Stane Isak

VOJKO RADIVOJ KOREN, 70 LETNIK – ČESTITKE

VOJKO RADIVOJ KOREN, 70 LETNIK  – ČESTITKE

Letos, v oktobru, je »sedem križev« obhajal  naš član društva  in dolgoletni sodelavec Vojko Radivoj KOREN.

To je bila tudi priložnost, da se ozremo na prehojeno življenjsko pot našega jubilanta. Za Vojkom je celih sedem desetletij plodnega dela, od kar je vstopil na vlak življenja. Ob življenjskem prazniku  smo ga obiskali člani upravnega odbora kluba: Ivan Knuplež, Srečko Bukovski in Vlado Krivec.  V sproščenem pogovoru med bivšimi dolgoletnimi sodelavci, ob bogato obloženi mizi in dobri kapljici, za kar je poskrbela vedno dobro razpoložena žena slavljenca Poldika, je čas prehitro tekel, da bi lahko obudili spomine na vse stare, lepe in dobre čase, ob zavedanju, da se nikoli ne oklepaj preteklosti, ker tako lahko zamudiš še lepšo prihodnost.

Kljub zahtevni in naporni službi, je bilo tudi veliko zanimivih in lepih službenih dni. Tudi po upokojitvi, zavedajoč  se pomembnosti socialne in humanitarne  dejavnosti, je ohranil stike tudi z  bivšimi sodelavci.

Tako kot vsem našim jubilantom, smo tudi njemu izročili  tradicionalno jubilejno darilo in izrekli prisrčne čestitke z željo, da bi mu zdravje  dobro služilo.

V imenu upravnega odbora kluba  »policijskih seniorjev«, mu želim veliko srečnih trenutkov v krogu družine in prijateljev, da sreča naj bo njegova znanka še z večjo mero veselja  in entuziazma. Želimo  mu še mnogo srečnih, mirnih let na lepi lokaciji  ob reki Meži                      (s prečudovitim vrtom), kjer si je ustvaril lep topel dom in da se mu izpolni še mnogo želja.

Želimo  mu, da živi še naprej izpolnjeno, bogato upokojensko življenje, z zastavljenimi cilji.

Vojko, pa srečno pot  v življenju!

Tekst in foto: Ivan KNUPLEŽ

VABILO NA KOSTANJEV PIKNIK

VABILO NA KOSTANJEV PIKNIK

KLUB UPOKOJENIH DELAVCEV
MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE
KOROŠKA
Meža 16
2370 DRAVOGRAD

 in

 IPA  KOROŠKA

Francetova c. 9

2380 SLOVENJ GRADEC

VABITA NA KOSTANJEV PIKNIK,  

ki bo v soboto, 26. oktobra 2019, ob 13.00 uri

na Vadbenem centru na Viču (bivša karaula).

Vabimo, da se piknika udeležite s svojimi družinskimi člani in z vnuki ter vnukinjami.

Pričakujemo, da bo vsak udeleženec piknika  prostovoljno prispeval za  prehrano in za pijačo v višini najmanj  5 (pet) EUROV. Za otroke je udeležba brezplačna!

Vaše prijave in  prostovoljne prispevke pričakujemo do ponedeljka,  21. 10. 2019, ki jih sprejemajo:

 ISAK, Stane          040 714 738 

 NOVAK, Stanko   041 472 849         

VIHER, Mira        040 741 281                                                                          

KRIVEC, Vlado   040 514 703

KOBALE, Silva    051 436 029

FERK, Iztok          041 742 113

KOTNIK, Štefan  041 470 168.  

                                         Veselimo se druženja z vami!

                                                    

Predsednik Kluba UD MNZ Koroška:                                    Predsednik IPA Koroška:

                  Ivan Knuplež                                                                    Iztok Ferk