VAJSBAHER Mirko – 90 LET

VAJSBAHER Mirko – 90 LET

Petnajstega januarja 2020  je naš član  Mirko Vajsbaher dopolnil častitljivi   jubilej – 90 let.

Ob okroglem jubileju ga je obiskala delegacija našega kluba v sestavi podpredsednika kluba Stanka Novaka in njegovega namestnika Slavka Halužana ter mu izrekla iskrene čestitke, ob tem pa sta mu izročila tudi simbolično klubsko darilo. Obiskala ga je tudi delegacija Društva upokojencev Dravograd in delegacija Društva za ohranjanje vrednot NOB skupaj s harmonikarjem.

Obiska se je naš jubilant razveselil in nas takoj povabil v stanovanje, kjer je ob obloženi mizi stekel prijetem klepet in obujanje spominov na miličniška leta. Dogodkov in anekdot seveda ni bilo malo, naš slavljenec pa jih zna povedati na svojevrsten način. Muzikant je zaigral nekaj znanih melodij in vsi skupaj s slavljencem smo jih tudi zapeli.

Gospodu Mirku je bilo predstavljeno delo našega kluba v preteklem letu in okvirni program aktivnosti za letošnje leto. Povabili smo ga, da naj se nam kdaj tudi pridruži na kakšni naši prireditvi.

Poslovili smo se s prijetnimi občutki in z obljubo, da se še večkrat srečamo.

Tekst: Stane Novak                                                      Slike: Željko Kljajić

CIFER Alojz – 70 LET

CIFER Alojz – 70 LET

Dne 8.1.2020 smo v sestavi podpredsednice kluba VIHER Mire, njene namestnice TERTINEK Marije in tajnika kluba ISAK Staneta, obiskali našega jubilanta CIFER Alojza, ki je 21.12.2019 praznoval 70. rojstni dan. Obiskali smo ga na njegovem domu v Radljah ob Dravi, kjer se zadržuje bolj poredkoma, saj uživa polno upokojensko življenja na vikendu v bližini Cirkulan.

Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, polnem spominov na lepe in manj lepe trenutke v času službovanja, smo pa bili veseli, da je naš jubilant zdrav in da je izredno aktiven v novem okolju, kjer se vključuje skoraj v vse družabne aktivnosti, zlasti pa je ponosen na svoje vinogradniške dosežke in seveda tudi na priznanja. Ob tem je vse te rezultate podkrepil s slikami, iz katerih smo ugotovili, da je tudi zelo dober fotograf.

Po daljšem kramljanju, med katerim nas je izdatno podprla tudi njegova žena s krepko malico, Lojze pa s kvalitetnim lastnim vinskim pridelkom, smo mu izročili tradicionalno klubsko darilo in se poslovili z dobrimi željami tudi za prihodnja leta.

 

Slike in tekst: Stane Isak

VOŠČILO 2019

VOŠČILO 2019

»Čas je prepočasen za tiste, ki čakajo, prehiter za tiste, ki se boje, predolg za tiste, ki žalujejo, prekratek za tiste, ki se veselijo…« (H. van Dyke)
Stari latinci so dejali: »CUIUSQUE REI POTISSIMA PARS PRINCIPIUM«

Najpoglavitnejši del vsake stvari je začetek, zato vam koroški policijski seniorji in seniorke želimo, da v leto 2020 vstopite s polno mero optimizma.

Predsednik Kluba UDMNZK Ivan KNUPLEŽ

VOLITVE 2020

VOLITVE 2020

REDNI VOLILNI ZBOR ČLANOV 2020

Upravni odbor kluba je na redni 16. seji, dne 16.12.2019 sklenil, da se v mesecu februarju 2020 izvede redni volilni zbor članov. V ta namen je imenoval kandidacijsko komisijo v sestavi

  • BUKOVSKI Srečko, predsednik,
  • KRIVEC Vlado, član in
  • PODOJSTERŠEK Marija, članica.

Kandidacijski postopek prične s 16.12.2019 in se zaključi s 16.01.2020.

Več o volitvah v organe kluba je razvidno iz dodatne informacije.

Slika organov Kluba upokojenih delavcev MNZ Koroška

P.s.: na sliki manjkajo odsotni tajnik kluba ISAK Stane in člana častnega razsodišča NEKREP Jože ter VERČKOVNIK Slavko.

 

MARTINOVANJE – 2019

MARTINOVANJE – 2019

Dne 14.11.2019 smo načrtovali letošnje Martinovanje na Štajerskem s predhodnim ogledom Baročnega dvorca ŠTATENBERG in še kaj drugega. Za izvedbo teh aktivnosti smo zagotovili cenovno ugoden prevoz, dogovorili smo se za voden ogled Dvorca Štatenberg in za samo Martinovanje smo se dogovorili za bogato pogostitev in za degustacijo novih vin.

Žal se je za izvedbo tega programa prijavilo preskromno število udeležencev, saj bi zaradi tega morali povečati višino prispevkov za udeležbo, kar pa bi verjetno še dodatno zmanjšalo število prijav.

Da pa naši člani ne bi ostali čisto brez tradicionalnega praznovanja tega praznika, smo naknadno v Gostilni VILI v Sl. Gradcu naročili Martinovo kosilo, katerega se je udeležilo še skromnejše število naših članov. Zadnja leta smo v tem lokalu Martinovali z udeležbo prijateljske igralske skupine iz Ormoža, letos pa so si nekateri člani zaželeli Martinovanja na Štajerskem, katerega pa zaradi preskromne udeležbe nismo mogli uresničiti.

Zaradi časovne stiske smo se uspeli dogovoriti za Martinovo kosilo v Gostilni VILI, katero je potekalo brez uradnega krsta mošta, smo pa temu prazniku vseeno nazdravili z novim Papeževim vinom z željo, da ta naša tradicija ne bi zamrla. Smo se pa zahvalili gostiteljici GABI in njenemu osebju za zelo okusno in obilno Martinovo kosilo. Da je to bil res vinski praznik, je to z vinsko arhivo podkrepil še naš dolgoletni  prijatelj in naš član VILI.

Res, da smo z izvedbo te prireditve izpolnili programsko obvezo za letošnje leto, je pa potrebno kritično oceniti vedno skromnejšo udeležbo na  naših prireditvah. Dejstvo je, da organizacija vsake takšne prireditve zahteva veliko truda od organizatorjev, občasno pa povzroča tudi stroške, ki jih nikoli nismo uveljavljali. Dodatno ob tem izstopa še dejstvo, da s preklici naših prireditev zaradi preskromne udeležbe zagotovo škodimo tudi lastnemu ugledu. Včasih smo se radi pohvalili s svojo cehovsko pripadnostjo…?

Tekst: Stane Isak                                                                                                    slike: Igor Isak