VOLILNI ZBOR ČLANOV – 2020

Dne 29.2.2020 smo  člani Kluba upokojenih delavcev MNZ Koroška imeli redni zbor članov v Gostilni LEČNIK v Ravnah na Koroškem, na katerem smo po štirih letih ponovno izvolili novo vodstvo kluba. Zbora se je udeležilo 35 članic in članov.

Uvodoma je dosedanji predsednik kluba KNUPLEŽ Ivan pozdravil goste in predlagal izvolitev organov zbora. Za delovno predsednico je bila izvoljena VIHER Mira, kot članici pa še PODOJSTERŠEK Marija in ZUPANC Tilka, za zapisnikarja pa Stane ISAK. Za overovatelja zapisnika sta bila izvoljena BORŠTNAR Aleksander in HALUŽAN Slavko, za verifikacijsko komisijo in volilno komisijo pa VERČKOVNIK Slavko kot predsednik in BUKOVSKI Srečko ter KRIVEC Vlado kot člana.

Po podanih poročilih, na katere navzoči niso imeli pripomb, je sledila razrešnica dosedanjim organom kluba. Predsednik kandidacijske komisije BUKOVSKI Srečko je predstavil listo kandidatov in ker ni bilo dodatnih predlogov so bile izvedene javne volitve novih organov kluba. Izvoljeni so bili za:

PREDSEDNIKA                                                         BOROVNIK Štefan

PODPREDSEDNIKA – DRAVOGRAD                     NOVAK Stanko

NAMESTNIKA PODPREDSEDNIKA                       HALUŽAN Slavko

PODPREDSEDNIKA – RADLJE OB DR.                  VIHER Mira

NAMESTNIKA PODPREDSEDNIKA                        HELBL Majda

PODPREDSEDNIKA – RAVNE NA KOR.                BUKOVSKI Srečko

NAMESTNIKA PODPREDSEDNIKA                        KOS Srečko

PODPREDSEDNIKA – SL GRADEC                         KOTNIK Štefan

NAMESTNIKA PODPREDSEDNIKA                        HRIBERNIK Milan

TAJNIKA                                                                    ŽAGAR Darko

BLAGAJNIČARKO                                                      PODOJSTERŠEK Marija

PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA               KNUPLEŽ Ivan

ČLANA NADZORNEGA ODBORA                            KRIVEC Vlado

ČLANA NADZORNEGA ODBORA                            ZUPANC Tilka

PREDSEDNIKA ČASTNEGA RAZSODIŠČA              BORŠTNAR Aleksander

ČLANA ČASTNEGA RAZSODIŠČA                           ISAK Stane

ČLANA ČASTNEGA RAZSODIŠČA                           VERČKOVNIK Slavko.

V imenu novo izvoljenih članov se je za zaupanje zahvalil novi predsednik kluba BOROVNIK Štefan, ki je tudi predstavil okvirni program dela kluba za leto 2020. Po sprejemu finančnega načrta za leto 2020 so zbor pozdravili tudi gostje. Direktor PU Celje KOLAR Niko je po pozdravnem nagovoru klub povabil, da s svojimi člani tudi sodeluje pri širjenju varnostne kulture, zlasti v okoljih kjer živimo, predsednik PVD Sever MLINŠEK Vinko nas je povabil k sodelovanju na številnih praznovanjih, ki bodo v letošnjem letu, predsednik IPA Koroška FERK Iztok je predlagal, da nadaljujemo z organiziranjem skupnih prireditev, pomočnik komandirja PP Radlje ob Dravi ČREŠNIK Miroslav pa se je zahvalil za dosedanje sodelovanje in obljubil pomoč tudi za naprej. Ustanovitelj in prvi predsednik kluba BORŠTNAR Aleksander je izrazil zadovoljstvo nad dosedanjem delu kluba in v kratkem predstavil razvoj našega kluba od ustanovitve naprej.

V zaključnem delu zbora smo desetim novim članom podelili članske izkaznice, prisotne pa smo seznanili, da bomo priznanja za uspešno delo v klubu podelili na proslavi ob 40. obletnici delovanja kluba, ki bo v petek 24. aprila v Dvorcu BUKOVJE v Dravogradu.

Po zaključku zbora je sledilo družabno srečanje, na katerem smo se okrepčali s hišnimi dobrotami in se razšli z dobrimi vtisi ter z veselimi pričakovanji.

Tekst in slike: Stane Isak

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja