VOLILNI ZBOR ČLANOV – 2020

VOLILNI ZBOR ČLANOV – 2020

Dne 29.2.2020 smo  člani Kluba upokojenih delavcev MNZ Koroška imeli redni zbor članov v Gostilni LEČNIK v Ravnah na Koroškem, na katerem smo po štirih letih ponovno izvolili novo vodstvo kluba. Zbora se je udeležilo 35 članic in članov.

Uvodoma je dosedanji predsednik kluba KNUPLEŽ Ivan pozdravil goste in predlagal izvolitev organov zbora. Za delovno predsednico je bila izvoljena VIHER Mira, kot članici pa še PODOJSTERŠEK Marija in ZUPANC Tilka, za zapisnikarja pa Stane ISAK. Za overovatelja zapisnika sta bila izvoljena BORŠTNAR Aleksander in HALUŽAN Slavko, za verifikacijsko komisijo in volilno komisijo pa VERČKOVNIK Slavko kot predsednik in BUKOVSKI Srečko ter KRIVEC Vlado kot člana.

Po podanih poročilih, na katere navzoči niso imeli pripomb, je sledila razrešnica dosedanjim organom kluba. Predsednik kandidacijske komisije BUKOVSKI Srečko je predstavil listo kandidatov in ker ni bilo dodatnih predlogov so bile izvedene javne volitve novih organov kluba. Izvoljeni so bili za:

PREDSEDNIKA                                                         BOROVNIK Štefan

PODPREDSEDNIKA – DRAVOGRAD                     NOVAK Stanko

NAMESTNIKA PODPREDSEDNIKA                       HALUŽAN Slavko

PODPREDSEDNIKA – RADLJE OB DR.                  VIHER Mira

NAMESTNIKA PODPREDSEDNIKA                        HELBL Majda

PODPREDSEDNIKA – RAVNE NA KOR.                BUKOVSKI Srečko

NAMESTNIKA PODPREDSEDNIKA                        KOS Srečko

PODPREDSEDNIKA – SL GRADEC                         KOTNIK Štefan

NAMESTNIKA PODPREDSEDNIKA                        HRIBERNIK Milan

TAJNIKA                                                                    ŽAGAR Darko

BLAGAJNIČARKO                                                      PODOJSTERŠEK Marija

PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA               KNUPLEŽ Ivan

ČLANA NADZORNEGA ODBORA                            KRIVEC Vlado

ČLANA NADZORNEGA ODBORA                            ZUPANC Tilka

PREDSEDNIKA ČASTNEGA RAZSODIŠČA              BORŠTNAR Aleksander

ČLANA ČASTNEGA RAZSODIŠČA                           ISAK Stane

ČLANA ČASTNEGA RAZSODIŠČA                           VERČKOVNIK Slavko.

V imenu novo izvoljenih članov se je za zaupanje zahvalil novi predsednik kluba BOROVNIK Štefan, ki je tudi predstavil okvirni program dela kluba za leto 2020. Po sprejemu finančnega načrta za leto 2020 so zbor pozdravili tudi gostje. Direktor PU Celje KOLAR Niko je po pozdravnem nagovoru klub povabil, da s svojimi člani tudi sodeluje pri širjenju varnostne kulture, zlasti v okoljih kjer živimo, predsednik PVD Sever MLINŠEK Vinko nas je povabil k sodelovanju na številnih praznovanjih, ki bodo v letošnjem letu, predsednik IPA Koroška FERK Iztok je predlagal, da nadaljujemo z organiziranjem skupnih prireditev, pomočnik komandirja PP Radlje ob Dravi ČREŠNIK Miroslav pa se je zahvalil za dosedanje sodelovanje in obljubil pomoč tudi za naprej. Ustanovitelj in prvi predsednik kluba BORŠTNAR Aleksander je izrazil zadovoljstvo nad dosedanjem delu kluba in v kratkem predstavil razvoj našega kluba od ustanovitve naprej.

V zaključnem delu zbora smo desetim novim članom podelili članske izkaznice, prisotne pa smo seznanili, da bomo priznanja za uspešno delo v klubu podelili na proslavi ob 40. obletnici delovanja kluba, ki bo v petek 24. aprila v Dvorcu BUKOVJE v Dravogradu.

Po zaključku zbora je sledilo družabno srečanje, na katerem smo se okrepčali s hišnimi dobrotami in se razšli z dobrimi vtisi ter z veselimi pričakovanji.

Tekst in slike: Stane Isak

MILAN KUHAR – 70 LET

MILAN KUHAR – 70 LET

Pričelo se je leto 2020, pa je Milan zakorakal v lepo obletnico. 70 let življenja je bilo včasih nedosegljivo, danes je to mogoče.

V policijo oz. še v prejšnji državi, v ljudsko milico, se je zaposlil z velikim pričakovanjem, da bo delal nekaj zelo pomembnega. In tako se je tudi zgodilo. Od vsega začetka je delal na mejnem prehodu Vič. Tu pa je bilo ogromno dela. Delo je bilo začrtano v turnusu. Na ta način, je bil veliko zdoma, nikoli ni prav vedel, kdaj mora zopet v službo in podobno. Danes bi mladi policisti kar stavkali, če se bi jim to dogajalo.

Osamosvojitev države Slovenije je dočakal prav na tem mejnem prehodu. Ob predhodnih pripravah, katere je policija opravljala zelo intenzivno, vse od leta 1989, je leta 1991, neposredno doživel na tak način, da je bila rojena nova država Slovenija. Na mejni črti so bili postavljeni mejni kamni z napisom REPUBLIKA SLOVENIJA. Lahko smu mu hvaležni in tudi vsem njegovim sodelavcem, da so k temu zelo veliko pripomogli.

Danes, ko smo te obiskali ( zaradi drugih razlogov nekoliko pozneje), pa smo ugotovili, da si si tudi v upokoju uredil življenje tako, da nikoli ne miruješ.  Skupaj z ženo Miro si je ustvaril družino in zgradil lepo stanovanjsko hišo. Prav pogled iz njegove hiše, pa ga usmerja v smeri koroških gora, od koder se je tudi preselil na Muto.

V imenu društva in v lastnem imenu, sva mu s predsednikom iskreno čestitala za ta jubilej in mu zaželela še mnogo zdravih in tako razgibanih let v prihodnosti.   VSE NAJBOLJŠE DRAGI MILAN!

 

Mira Viher

VAJSBAHER Mirko – 90 LET

VAJSBAHER Mirko – 90 LET

Petnajstega januarja 2020  je naš član  Mirko Vajsbaher dopolnil častitljivi   jubilej – 90 let.

Ob okroglem jubileju ga je obiskala delegacija našega kluba v sestavi podpredsednika kluba Stanka Novaka in njegovega namestnika Slavka Halužana ter mu izrekla iskrene čestitke, ob tem pa sta mu izročila tudi simbolično klubsko darilo. Obiskala ga je tudi delegacija Društva upokojencev Dravograd in delegacija Društva za ohranjanje vrednot NOB skupaj s harmonikarjem.

Obiska se je naš jubilant razveselil in nas takoj povabil v stanovanje, kjer je ob obloženi mizi stekel prijetem klepet in obujanje spominov na miličniška leta. Dogodkov in anekdot seveda ni bilo malo, naš slavljenec pa jih zna povedati na svojevrsten način. Muzikant je zaigral nekaj znanih melodij in vsi skupaj s slavljencem smo jih tudi zapeli.

Gospodu Mirku je bilo predstavljeno delo našega kluba v preteklem letu in okvirni program aktivnosti za letošnje leto. Povabili smo ga, da naj se nam kdaj tudi pridruži na kakšni naši prireditvi.

Poslovili smo se s prijetnimi občutki in z obljubo, da se še večkrat srečamo.

Tekst: Stane Novak                                                      Slike: Željko Kljajić

CIFER Alojz – 70 LET

CIFER Alojz – 70 LET

Dne 8.1.2020 smo v sestavi podpredsednice kluba VIHER Mire, njene namestnice TERTINEK Marije in tajnika kluba ISAK Staneta, obiskali našega jubilanta CIFER Alojza, ki je 21.12.2019 praznoval 70. rojstni dan. Obiskali smo ga na njegovem domu v Radljah ob Dravi, kjer se zadržuje bolj poredkoma, saj uživa polno upokojensko življenja na vikendu v bližini Cirkulan.

Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, polnem spominov na lepe in manj lepe trenutke v času službovanja, smo pa bili veseli, da je naš jubilant zdrav in da je izredno aktiven v novem okolju, kjer se vključuje skoraj v vse družabne aktivnosti, zlasti pa je ponosen na svoje vinogradniške dosežke in seveda tudi na priznanja. Ob tem je vse te rezultate podkrepil s slikami, iz katerih smo ugotovili, da je tudi zelo dober fotograf.

Po daljšem kramljanju, med katerim nas je izdatno podprla tudi njegova žena s krepko malico, Lojze pa s kvalitetnim lastnim vinskim pridelkom, smo mu izročili tradicionalno klubsko darilo in se poslovili z dobrimi željami tudi za prihodnja leta.

 

Slike in tekst: Stane Isak

VOŠČILO 2019

VOŠČILO 2019

»Čas je prepočasen za tiste, ki čakajo, prehiter za tiste, ki se boje, predolg za tiste, ki žalujejo, prekratek za tiste, ki se veselijo…« (H. van Dyke)
Stari latinci so dejali: »CUIUSQUE REI POTISSIMA PARS PRINCIPIUM«

Najpoglavitnejši del vsake stvari je začetek, zato vam koroški policijski seniorji in seniorke želimo, da v leto 2020 vstopite s polno mero optimizma.

Predsednik Kluba UDMNZK Ivan KNUPLEŽ